Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Impresszum

Név: Várdai Ernő Béláné EV.
Székhely: 1131. Budapest, Babér utca 13-15. (csak székhely)
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2.
EV. Nyilvántartási száma: 57386012
Nyilvántartásba vevő hatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Adószám: 59365497-1-41
Képviselő: Várdai Ernő Béláné
Telefonszám: +36 30 922 4409
E-mail: info@lulush.hu
Honlap: https://lulush.hu
Bankszámlaszám: 10700244-08232801-51100005
Tárhelyszolgáltató adatai
Név: UNAS Online Kft.
Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Elérhetőség: unas@unas.hu
Weboldal: http://unas.hu

Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Hatályos ettől a naptól: 2020.07.29.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") határozzák meg, a Hargitay György E.V. által, (a továbbiakban: Szolgáltató) www.lulush.hu internet cím alatt üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: Webshop) felhasználásának a feltételeit. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem utal. A webshop működésével, megrendelési, és szállítási folyamatával kapcsolatosan felmerülő kérdések esetén a megadott elérhetőségeinken rendelkezésére állunk. Jelen Ászf hatálya Szolgáltató weblapján (https://www.lulush.hu) és aldomainjein történő jogviszonyokra terjed ki. Az Általános Szerződési Feltételek mindenkori hatályos, lementhető és eltárolható változata folyamatosan elérhető a következő weboldalról: www.lulush.hu/aszf továbbá PDF formátumban letölthető és kinyomtatható az oldalról.


Szolgáltató adatai:
Szolgáltató neve: Várdai Ernő Béláné EV.
Székhelye: 1131. Budapest, Babér utca 13-15. (csak székhely)
EV. Nyilvántartási száma: 57386012
EV. nyilvántartását vezető területileg illetékes jegyző: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága
Adószáma: 59365497-1-41
Számlavezető Bank: CIB Bank
Számlaszáma: 10700244-08232801-51100005
A webáruház honlapcíme: www.lulush.hu
Ügyfélszolgálati telefonszáma: +36 30 922 4409
Kapcsolatfelvételi e-mail címe: info@lulush.hu
Kapcsolattartó személy: Várdai Ernő Béláné
Tárhely szolgáltató: Unas Online Kft. 9400 Sopron, Kőszegi út 14.
Tárhely szolgáltató e-mail elérhetősége: unas@unas.hu

1. A szerződés tárgya

A szerződés tárgya a www.lulush.hu weboldal oldalain található valamennyi árucikk (a továbbiakban: Termék) online adás-vétele. A Termékek tulajdonságait, jellemzőit az árucikkhez tartozó konkrét oldalon ismerheti meg. A szerződés nyelve: magyar.

2. Alapvető rendelkezések

2.1. A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók a webáruház felületén keresztül történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a webáruház első használata alkalmával válnak hatályossá a Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A változtatások a létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

2.3. Felhasználó, amennyiben belép a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalra, vagy annak tartalmát bármilyen módon olvassa – akkor is, ha nem regisztrált felhasználója a weboldalnak, a szabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el. Amennyiben a Felhasználó nem fogadja el a feltételeket, nem jogosult a weboldal tartalmának megtekintésére.

2.4. Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

3. A Felhasználó

Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú, 18 évét betöltött természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a weboldalt felkeresi, a weboldalon regisztrál, saját fiókot/identitást hoz létre, regisztrált fiókkal terméket vásárol, illetve regisztráció nélkül terméket vásárol (a továbbiakban: a Felhasználó).

4. A Szolgáltató

A Szolgáltató minden Termék vonatkozásában Várdai Ernő Béláné EV.

5. Felhasználói fiók regisztráció és az elektronikus szerződéskötés lépései

A webáruházban a Felhasználó regisztrációval és regisztráció nélkül is vásárolhat Termékeket.

5.1. Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával/regisztrációjával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

5.2. Felhasználó a vásárlás/regisztráció során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás/regisztráció során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

5.3. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

5.4. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha Felhasználó a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik.

Felhasználói fiók létrehozása, vásárlás regisztrációval:
A regisztráció során regisztrációs adatlapot kell kitölteni egy létező e-mail cím, vezeték-és keresztnév, telefonszám, számlázási cím, szállítási cím, és egy jelszó megadásával. A regisztrációt követően a szolgáltató az Felhasználónak biztosítja a Termékek vásárlásához, a Kívánságlista tartalmának megőrzéséhez, és a megadott adatok módosításához szükséges hozzáférést. Amennyiben regisztrált ügyfélként vásárol, úgy Önnek a vásárláshoz szükséges információkat (a szükséges információkat lásd e bekezdésben fentebb) regisztrációja során csak egyszer kell megadnia, továbbá a vásárláshoz meg kell adnia a fizetési módot és a szállítási módot is. Az adatokat bármikor megváltoztathatja bejelentkezés után, a Fiókom menüpontban.

Vásárlás regisztráció nélkül:
Amennyiben Felhasználó regisztráció nélkül szeretné megvásárolni a kosarába helyezett terméket (termékeket) úgy a „Pénztár” gomb megnyomása után a megjelenő vásárlási lehetőségek közül válassza a „Regisztráció nélkül vásárolok” opciót, majd adja meg a vásárláshoz szükséges információkat.

A vásárláshoz feltétlenül szükséges információk a következők:
- Email cím
- Vezetéknév és Keresztnév
- Mobiltelefon szám
- Számlázási cím
- Szállítási cím
- Szállítási mód
- Fizetési mód

A Szolgáltató lehetőséget ad a Felhasználónak, az esetlegesen tévesen felvitt adatok módosítására. Az információk megadása során az esetlegesen tévesen felvitt adatokat, a mezők melletti „Módosítás” gombra kattintva tudja módosítani. A fizetési mód kiválasztása után meg kell adnia a kiválasztott Fizetési módhoz szükséges további adatokat.
Felhasználó a vásárlási folyamat során az adatokat bármikor módosíthatja, azonban folyamatban lévő rendelést (ha már befejezte a rendelési folyamatot a „Megrendelem” gomb megnyomásával és elküldte a rendelését) érintő adatok módosítására már nincs lehetőség. Amennyiben már elküldött rendelést szeretne mégis módosítani, kérjük, késedelem nélkül vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, hétköznap, 10 és 18 óra között, a +36 30 922 4409-es ügyfélszolgálati telefonszámon, vagy email útján az info@lulush.hu email címen, vagy a megrendelését visszaigazoló email-re válaszolva is jelezheti felénk módosítási szándékát.

6. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

6.1. A megjelenített termékek kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők. A Szolgáltató alanyi adómentes ÁFA fizetés szempontjából, ezért a termékek árainak nincs ÁFA tartalma. A termékek ára azonban nem tartalmazza a házhoz szállítás díját. Külön csomagolási költség nem kerül felszámításra.

6.2. Szolgáltatónak joga van a termékek árának módosítására, ez azonban nem vonatkozik a már leadott megrendelésekre, illetve a megkötött szerződésekre.

6.3. A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről jó minőségű fotót jelenít meg.

6.4. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

6.5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

6.6. Hibás ár esetén esetben feltűnő értékaránytalanság áll fenn a termék valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

7. A rendelés menete

A webshopban történő vásárlás az áruház online felületén, elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Szabályzatban meghatározott módon, az alábbiak szerint.

7.1. A termék kiválasztása:
Az egyes Termékek termékoldalán (listából az adott termék lapjára kattintva) részletesen tájékozódhat, ellenőrizheti és kiválaszthatja a megrendelni kívánt Termék jellemzőit (színét, méretét, egységárát, elérhetőségét, stb.) és darabszámát (az alapértelmezett darabszám 1 db). A termék lapon találja meg a termékek részletes ismertető leírását is a termék jellemzőiről. Továbbá a termék adatlapján minden esetben feltüntetjük, ha az adott termék a zárt csomagolás felbontását követően higiéniai okokból az elállási jog gyakorlása alól kivételt képez, a 45/2014.(II.26.) Kormány rendelet 29. § e. pontja értelmében. Amennyiben további információra van szüksége a termék kiválasztás előtt, kérdéseit munkaidőben (hétköznap 10-18 óra között) telefonon, vagy email útján teheti fel, melyre azonnal, vagy a lehető legrövidebb időn belül válaszolunk.
A termékeket, amennyiben ön rendelkezik ügyfélfiókkal a saját kívánságlistájára is elmentheti. A webshop korlátozhatja az egyes Termékekre leadható rendelési mennyiséget, amennyiben a kívánt mennyiség nem áll rendelkezésre.

7.2. Kosárba helyezés:
Miután körültekintően meggyőződött arról, hogy a megfelelő terméktulajdonságokkal rendelkező terméket választotta ki, a kiválasztott terméket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti a kosárba. Felhasználó bármikor megtekintheti a kosár tartalmát a „Kosárba” ikonra kattintva. Amennyiben Felhasználó további terméket szeretne kosárba helyezni, kiválasztja a „Folytatom a vásárlást” gombot. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrzi a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A „ X” ikonra kattintva törölheti a kosár tartalmát. Mennyiség véglegesítéséhez a „frissítés/kosár frissítése” ikonra kattint a Felhasználó.

7.3. Megrendelés menete, nyomon követése
7.3.1. A „Pénztárhoz” gombra kattintva, a Pénztárban, Felhasználó:
1. „Bejelentkezés” aloldalon először kiválasztja a vásárlás típusát „vásárlás regisztrációval/vásárlás regisztráció nélkül,” majd a „tovább” gombra kattintva
2. „Adatok megadása” megadja a vásárláshoz és a szállításhoz szükséges információkat, majd a
3. „Szállítási mód” aloldalon kiválasztja a szállítási címet, majd a
4. „Fizetési mód" aloldalon kiválasztja a kívánt fizetési módot, ezt követően
5. „ÁSZF elfogadását” és a megrendelés összesítésének áttekintését követően, a "Megrendelem" gomb megnyomásával véglegesíti a rendelését.

7.3.2. A megrendelés leadása egy ajánlattétel a Felhasználó részéről az adott Termék megvásárlására. A webshop a megrendelése leadását követően egy azonnali automatikusan generált emailt kap "Függőben lévő" állapotjelzővel, mely arról tájékoztatja a Felhasználót, hogy a rendelése/ajánlattétele a termék/ek megvásárlására a webshop rendszerébe sikeresen megérkezett, azonban még nem jelenti a webshop részéről a vételi ajánlat elfogadását. A vételi ajánlat elfogadásáról a megrendelése elküldésétől számítva munkanapokon legkésőbb 24 órán belül, munkaszüneti napokon leadott rendeléseket legkésőbb a következő munkanapon, email útján írásban kap visszaigazolást. A Felhasználó a megrendelésének feldolgozása alatt minden állapotváltásról újabb tájékoztató emailt kap. A visszaigazolt, a webshop részéről elfogadott megrendelés (vételi ajánlat) állapotjelzője "Függőben lévő" státuszról "Feldolgozás alatt" státuszba kerül.

7.3.3. A szerződés a megrendelés elfogadásáról szóló, a Webshop által így megtett nyilatkozat (rendelés visszaigazoló email) elküldésekor jön létre a Felhasználó és a Szolgáltató között, mely a jelen Üzletszabályzatban hivatkozott online szerződésnek minősül. A megrendelés szolgáltatói általi elfogadását követően ajánlati kötöttség jön létre. Felhasználó a megrendeléssel tudomásul veszi, hogy fizetési kötelezettsége keletkezik.

7.3.4. Adatbeviteli hibák javítása: Felhasználó a megrendelési folyamat lezárása előtt minden esetben vissza tud lépni az előző fázisba, ahol javítani tudja a bevitt adatokat.
Részletesen: A rendelés során lehetőség van a kosár tartalmának megtekintésére, illetve
módosítására, amennyiben a kosár nem a megrendelni kívánt mennyiséget tartalmazza, úgy a mennyiség oszlopban található adatbeviteli mezőbe Felhasználó be tudja írni a rendelni kívánt mennyiség darabszámát, majd megnyomja a „frissítés/kosár frissítése” gombot. Amennyiben törölni kívánja Felhasználó a kosárban található termékeket, akkor
az „X” „törlés” gombra kattint. A rendelés során a Felhasználónak folyamatosan lehetősége van a bevitt adtok javítására/törlésére.

7.3.5. Felhasználó e-mail-ben a megrendelés elküldését követően visszaigazolást kap. Amennyiben e visszaigazolás Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül Felhasználóhoz nem érkezik meg, Felhasználó az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól mentesül. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a Szolgáltatóhoz, illetve a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számárahozzáférhetővé válik. Szolgáltató kizárja a visszaigazolási felelősségét, ha a visszaigazolás azért nem érkezik meg időben, mert Felhasználó rossz e-mail címet adott meg regisztrációja során, vagy a fiókjához tartozó tárhely telítettsége miatt nem tud üzenetet fogadni.

7.3.6. Felhasználó tudomásul veszi, hogy az előző pontban taglalt visszaigazolás csupán automata visszaigazolás, az szerződést nem keletkeztet. A szerződés akkor jön létre, amikor Szolgáltató az előző pontban megnevezett automata visszaigazolást követően egy újabb e-mailben értesíti a Felhasználót a megrendelés részleteiről és várható teljesítéséről

7.4. Fizetési feltételek, fizetési módok:
A megrendelés végösszegének kiegyenlítése bankkártyával, feltöltött Barion egyenlegről, és banki átutalással történhet.

7.4.1. Bankkártya vagy Barion egyenleg fizetési mód:
A Barion elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás, amivel kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013. Bankkártyás vagy Barion egyenlegről történő fizetés mód választása esetén Önt átirányítjuk a Barion Payment Zrt. fizetőoldalára, ahol biztonságban megadhatja bankkártyája számát, lejárati dátumát, illetve lehetősége van előre feltöltött Barion egyenlegéről fizetni, amennyiben az rendelkezésére áll.
Tájékoztatjuk, hogy a webáruház nem fér hozzá a bankkártya adataihoz, annak semmilyen formában nincs birtokában, a fizetés a Barion Payment Zrt. fizetőoldalán történik. Bankkártyával való fizetéshez valamennyi, a Barion Payment Zrt. által e célból elfogadott bankkártya felhasználható. A bankkártyás online fizetési módról és az elfogadott bankkártyákról a fizetési felület, továbbá a honlapunkon a „fizetési és szállítási feltételek” menüpont tartalmaz részletes információt.

7.4.2. Átutalás fizetési mód:
Átutalás fizetési mód választása esetén Önnek meg kell adnia az átutaláshoz szükséges adatokat, melyek a következők:
Kedvezményezett bankja: K&H Bank
Kedvezményezett neve: Hargitay György E.V.
Kedvezményezett számlaszáma: 10403758-86767284-54481002
Megjegyzés rovatban: a megrendelő neve és megrendelés száma
Az Átutalás fizetési módról és az ehhez szükséges kötelezően megadandó adatokról a fizetési felület, a honlapunkon a „fizetési és szállítási feltételek” menüpont tartalmaz részletes információt.
Tájékoztatjuk, hogy átutalás fizetési mód választása esetén a vételárat előre szükséges utalnia, a terméket a rendelés végösszegének a számlánkon való jóváírását követően adjuk át a futárszolgálatnak.

7.5. Szállítási feltételek:
7.5.1. A pontos címadatok megadásának fontossága, a kárveszély felelőssége. Tájékoztatjuk, hogy a Felhasználó hibájából meghiúsult kézbesítés miatti ismételt csomagküldés költségei minden esetben a Vásárlót terhelik. Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük, hogy a szállítási adatok megadása során nagyon ügyeljen a megadott címadatok pontosságára. Minden esetben töltse ki a megjegyzés rovatot is, ha a kézbesítéssel kapcsolatosan olyan plusz információt szükséges közölni, ami a sikeres kézbesítés érdekében fontos, vagy elengedhetetlen, például nem működik a csengő, stb. A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítése és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát nyomtatható formátumban, emailben küldjük el. Felhasználó köteles a csomagot kézbesítéskor a futár előtt megvizsgálni, és a termékeken, csomagoláson észlelt esetleges sérülés esetén köteles jegyzőkönyv felvételét kérni, sérülés esetén a csomagot nem köteles átvenni. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Szolgáltató nem fogad el! A csomagok kézbesítése munkanapokon történik 8-17 óra közötti időszakban.
Tájékoztatjuk, hogy a kézhezvételtől - elállás esetén a termék Szolgáltató általi visszavételéig - a kárveszély a Felhasználót terheli. 

7.5.2. Szállítási módok és költségek
Szállításhoz cégünk a GLS Hungary Kft. (2351. Alsónémedi, GLS Európa utca 2.), a UPS Magyarország Kft. (2220. Vecsés, Lőrinci utca 154.futárszolgálatot vagy a Magyar Posta Zrt. (1138. Budapest, Dunavirág utca 2-6.szolgáltatását veszi igénybe, melynek költsége 1790 HUF.

Csomagpontra történő szállítás esetén cégünk a Foxpost Zrt. (3300. Eger, Pacsirta utca 35/A.) szolgáltatását veszi igénybe, melynek költsége 890 HUF.

További részletes információt talál a szállítási feltételekről honlapunkon a láblécben elhelyezett „Információk” menüpont alatt megtalálható „fizetési és szállítási információk” menüpontban. 

7.5.3. A szállítási idő (megérkezés a rendeltetési helyre)

A megrendelt termék(ek) ellenértékének beérkezése után a megrendelés feldolgozását megkezdjük, 3-7 munkanap alatt kiszállítjuk.

Tájékoztatjuk, hogy Felhasználó csak azokat a termékeket tudja kosárba helyezni, melyek raktáron vannak. 

8. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

8.1. A megrendelések feldolgozása nyitvatartási időben történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra. Szolgáltató ügyfélszolgálata minden esetben elektronikus úton visszaigazolja, mikor megkezdte rendelésének feldolgozását. 

8.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól számított 5 munkanapon belül. 

8.3. A Szolgáltató a termék tulajdonjogának átruházására, a Felhasználó a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

8.4. A Szolgáltató vállalja a termék Felhasználóhoz történő eljuttatását, a kárveszély akkor száll át a Felhasználóra, amikor a Felhasználó vagy az általa kijelölt harmadik személy birtokba veszi az árut. A kárveszély a fuvarozónak történő átadáskor átszáll a Felhasználóra, ha a fuvarozót a Felhasználó bízta meg, feltéve, hogy a fuvarozót nem a Szolgáltató ajánlotta.

9. A vásárlástól való elállás joga; termékek, melyekre nem biztosított az elállás joga

Az elállási jogról szóló részletes tájékoztató és az elállási nyilatkozat mintája a jelen Üzletszabályzat 1. sz. mellékletét képezi. Elállási jog gyakorlása, menete, visszaküldés feltételei:
9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. Ezt akként teheti meg, hogy elállási szándékát az Elállási nyilatkozat nyomtatványon írásban jelzi felénk. Az elállási nyilatkozatminta az üzletszabályzat 1. számú mellékletét képezi.

9.2. Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

9.3. Felhasználó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

9.4. A termék visszaküldésének költségét a Felhasználónak kell viselnie, a Szolgáltató nem vállalja e költség viselését.

9.5. Az elállási jog gyakorlása esetén a Felhasználó a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli.

9.6. Nem illeti meg az elállási jog Felhasználót az alábbi esetekben:
a. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Felhasználó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Tájékoztatjuk, hogy azon fehérnemű termékek esetében, melyek nem feltétlenül tartoznak a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. § e pontja értelmében az elállási jog gyakorlása alóli kivételek közé, (kizárólag felsőtestet érintő termékek) egészségvédelmi vagy higiéniai szempontból visszaküldhetők, azonban a termékek érzékeny természeténél fogva a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy visszautasítsa azon termékek elfogadását, melyek nem értékesíthetők új termékként, mivel ez
veszélyeztetheti további Fogyasztók egészségét. (Olyan fehérnemű termékek esetében, melyek közvetlenül a bőrrel érintkeznek és a szállítással nem megegyező állapotban kerültek visszaküldésre. Nem lehet sérült, nem lehet semmilyen látható jele a viselésnek). Ezért kérjük, ha vissza kíván küldeni egy érzékeny természetű terméket, mindig fokozott gondossággal járjon el!
Felhívjuk figyelmét, hogy a webshop felületén megvásárolható  zárt csomagolású alsónemű termékek, szexuális segédeszközök (masszázsolajak, síkosítók, feromonos parfümök, testpúderek, testfestékek, harisnyák, testharisnyák, bugyik, bodyk továbbá intim testrészt érintő fehérneműk, dildók, testdíszek, vibrátorok) visszavételét a webshop a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 29. § e pontja értelmében, egészségügyi és higiéniai okokból nem vállalja, ha:
- Felhasználó a terméket közvetlenül védő zárt fólia csomagolást már felbontotta és/vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki, hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható.
- intim testrészen viselt fehérnemű termékek, esetében, (bugyik, tangák, body, harisnya, testharisnya, illetve olyan, több részből álló fehérnemű szett esetében, mely intim testrészen viselt darabbal rendelkezik, és a vásárló a zárt csomagolást eltávolította) ahol nem zárható ki, hogy a zárt csomagolással ellátott darab, intim testrésszel illetve testnedvekkel érintkezett, így a termék higiéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. Ezért kérjük, ha több részből álló szett esetében szeretné gyakorolni az elállási jogát, akkor az intim testrészen viselt darab védőcsomagolását semmiképpen ne távolítsa el.

9.7. A kitöltött nyilatkozatot a Szolgáltatóhoz küldött e-mail üzenetben az info@lulush.hu email címen, vagy postai úton szükséges visszaküldeni a Szolgáltató székhelyére küldött levél formájában. Az elállási jog csak Felhasználóként történő vásárlás esetén gyakorolható, gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog
– törvényi rendelkezések alapján – nem illeti meg.

9.8. A Felhasználó a vásárlással kötelezi magát arra, hogy elállása esetén a terméket adatainak pontos megjelölésével, saját költségén, postai úton, vagy futárszolgálat útján a termék átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül visszajuttatja Hargitay György E.V. 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2. címre. A 14. napnak a visszaküldött csomag feladási napja számít. Az termék visszajuttatásának költségeit felhasználó viseli, egyéb költség azonban ez esetben nem terheli. Az termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat azonban meg kell térítenie. A Felhasználó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

9.9. A Szolgáltató által viselt költségek: ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, a Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzéstől számított 14 naptári napon belül köteles visszatéríteni a Felhasználó részére a termék vételárát és a szállítási költséget (amennyiben azt a Felhasználó fizette) Ha azonban a Felhasználó a szolgáltató oldalán feltüntetett legkevésbé költséges fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módon választott, az Szolgáltató nem köteles megfizetni az ebből eredő többletköltséget (azaz a legkevésbé költséges és az Felhasználó által választott fuvarozási mód közötti különbözetet).

9.10. A jelen Üzletszabályzat elfogadásával Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy elállás esetén a Szolgáltató a vételárat a bankszámlaszám és számlatulajdonos nevének megadását követően kizárólag banki átutalással térítse vissza legkésőbb az elállást (elállási nyilatkozat szolgáltató számára való megérkezését, hozzáférhetővé válását) követő 14 (tizennégy) napon belül. Elállás esetén a Szolgáltató a vételárat visszatartja addig, ameddig Felhasználó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

9.11. Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a Felhasználó az elállási joggal.

9.12. A Felhasználó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szól a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet illetve az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelve.

9.13. Fogyasztó egyéb panaszával is megkeresheti Szolgáltatót a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.

10. Jótállás, szavatosság

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett. Fogyasztó és Szolgáltató közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e fejezetnek a kellékszavatosságra és a jótállásra vonatkozó rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára tér el.

Kellékszavatosság
10.1. Milyen esetben élhet Felhasználó a kellékszavatossági jogával?
Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

10.2. Milyen jogok illetik meg a Felhasználót a kellékszavatossági igénye alapján?
Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

10.3. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó kellékszavatossági igényét?
Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

10.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Felhasználó a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

10.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy az Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is fennállt.

Termékszavatosság
10.6. Milyen esetben élhet Felhasználó a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Felhasználó – választása szerint – kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

10.7. Milyen jogok illetik meg Felhasználót termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

10.8. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal.

10.9. Milyen határidőben érvényesítheti Felhasználó termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

10.10. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.

10.11. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól? 

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
10.12. Milyen esetben élhet fogyasztó a jótállási jogával?
Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásrólszóló alapján a Szolgáltató jótállásra köteles, ha a Felhasználó fogyasztónak minősül.

10.13. Felhasználót milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk Felhasználó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Jótállási igénye alapján a Felhasználó választása szerint:
- kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik jótállási igény teljesítésével
összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási
jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
- az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a
Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A kijavítást vagy kicserélést -a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve kell elvégezni.

10.14. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?
A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Felhasználót a jótállásból fakadó jogok a termék-és kellékszavatosság fejezetekben leírt jogosultságoktól függetlenül megilletik.

10.15. Szolgáltató nem tartozik jótállással a jótállási időn túl (szakmailag elvárható élettartam) a természetes elhasználódásból/avulásból származó károkért.  

10.16. Szolgáltató nem tartozik továbbá szavatossággal, illetve jótállással az olyan károkért, amelyek a kárveszély átszállása utáni hibás vagy gondatlan kezelésből, túlzott igénybevételből, illetve a meghatározottól eltérő behatásokból, illetve egyéb, a termékek nem rendeltetésszerű használatából keletkeztek.

10.17. Ha a Felhsználó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, Szolgáltató
köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

11. A szavatossági igény esetén történő eljárás

11.1. Felhasználó és Szolgáltató közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a Felhasználó hátrányára nem térhet el.

11.2. A Felhasználó kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása számlával.

11.3. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik (Ptk. 6:166. §).

11.4. A Szolgáltató a Felhasználó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

11.5. A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Felhasználó rendelkezésére kell bocsátani.

11.6. Ha a Szolgáltató a Felhasználó szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról – az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is – öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Felhasználót.

11.7. A Szolgáltató a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

11.8. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb 14 napon belül elvégezze.

12. Panaszügyintézés

A Termékkel vagy a webáruház tevékenységével kapcsolatos Felhasználói panaszait az alábbi címen érvényesítheti, kérdéseivel ide fordulhat:
Cégnév: Várdai Ernő Béláné EV.
Levelezési cím: 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2.
E-mail: info@lulush.hu
Tel: +36 30 922 4409

12.1. Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben Felhasználónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, az ügyfélszolgálat emailen és telefonon, munkanapokon 10 és 18 óra között érhető el. A Felhasználói panaszokat, Felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, az Ön által megadott e-mail címre, email útján válaszolja meg.

12.2. Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Felhasználónak.

12.3. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz
másolati példányát öt évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

12.4. Tájékoztatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:
- a Felhasználó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, illetve a
megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el (http://jarasinfo.gov.hu).
- a Felhasználónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, mely elérhetőségét itt találja:
Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.
Telefonszáma: (1)-269-0703
Fax száma: (1)-269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a Felhasználó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.
- Online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén az eljárásra kizárólag a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő békéltető testület illetékes.
- A Felhasználó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. A platform igénybe vétele egy egyszerű regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében. Ezt követően pedig bejelentkezés után nyújthatja be panaszát a fogyasztó az online honlapon keresztül, amelynek címe: http://ec.europa.eu/odr

12.5. Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles a válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a Szolgáltató székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a Szolgáltató együttműködési kötelezettsége a Felhasználó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

12.6. Amennyiben a Felhasználó nem fordul békéltető testülethez, vagy az eljárás nem vezetett eredményre, úgy a Felhasználónak a jogvita rendezése érdekében lehetősége van bírósághoz fordulni. A pert keresetlevéllel kell megindítani, amelyben az alábbi információkat kell feltüntetni:
- az eljáró bíróságot;
- a feleknek, valamint a felek képviselőinek nevét, lakóhelyét és perbeli állását;
- az érvényesíteni kívánt jogot, az annak alapjául szolgáló tényeknek és azok bizonyítékainak előadásával;
- azokat az adatokat, amelyekből a bíróság hatásköre és illetékessége megállapítható;
- a bíróság döntésére irányuló határozott kérelmet.
A keresetlevélhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát amelynek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.

13. Magatartási kódex

A webáruházban történő vásárlás során magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

14. Felelősség korlátozása

A webáruház nem felelős az esetleges károkért az alábbi esetekben:
- olyan működési hiba esetén, amely meggátolja abban, hogy csatlakozzon a webáruház weboldalára, ott megrendelést adjon le
- számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatti károkért
- a Felhasználó jelszavának megőrzése teljes mértékben a Felhasználó felelőssége, a webáruház nem vállal felelősséget a jelszó, illetve a felhasználói felület illetéktelen használatából eredő kárért
Kérjük, hogy az internet biztonságos használata érdekében védekezzen az online terjedő vírusok és úgynevezett férgek ellen.

15. Adatvédelem

A weboldal adatvédelmi tájékoztatója a weboldalon önálló menüpontban elérhető.

16. Szellemi tulajdonjog

Minden tartalom, ami a www.lulush.hu weboldalon található, a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi, vagy az adott szerzői jog és/vagy védjegy tulajdonos kifejezett engedélyével került felhasználásra. Az oldal, vagy bármely részének másolása, terjesztése, közvetítése, kihelyezése, linkelése vagy megváltoztatása a Szolgáltató engedélye nélkül szigorúan tilos. A jelen rendelkezések megszegése a szerzői jog, védjegyek vagy egyéb szellemi tulajdon megsértésének minősül, amely a Felhasználó polgári vagy büntetőjogi felelősségre vonását vonhatja maga után. A Szolgáltató márkaneve és logója a Szolgáltató kizárólagos tulajdona. A Szolgáltató minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Szolgáltató www.lulush.hu weboldalán megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

Jelen ÁSZF az oldal elején található "Nyomtatás" ikon használatával tölthető le PDF formátumban.

1. sz. melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozatminta (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza).

Címzett: Várdai Ernő Béláné EV., 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2.

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

………………………………………………………………………………….........................………………… (termék megnevezése) 

…………………………………………… (termék cikkszám)

…………………………………………… (megrendelésszám)

Átvétel időpontja: ……………………………………………………………………………

A Felhasználó neve: ……………….....……………………………………………………………………………

A Felhasználó címe: ………………………………………………………………………………………………..

 

A Felhasználó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………….


Kelt: …………………………………………………....


___________________________________________________________________________________________________________________________________________


Banki adatok, ahová a visszatérítést kéri:

A bank neve: …………………………………………………………………………………..………………….

A bankszámla tulajdonos neve: …………………………………………………..…………………………

A bankszámla száma:…………………………………………………………………………………………….

 

Adatkezelési tájékoztató
1. A SZABÁLYZAT CÉLJA

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse Várdai Ernő Béláné E.V. (székhely: 1131 Budapest, Babér utca 13-15 (csak székhely), adószám: 59365497-1-41) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Szolgáltató adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

Várdai Ernő Béláné E.V. (a továbbiakban: Szolgáltató) a lulush.hu weboldal (a továbbiakban: Weboldal) működtetése során a Weboldalra látogatók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A SZOLGÁLTATÓ MINT ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE

Név: Várdai Ernő Béláné E.V.

Székhely: 1131 Budapest, Babér utca 13-15 (csak székhely)

Levelezési cím: 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2.

Telefonszám: +36 30 922 4409

Email cím: info@lulush.hu

3. A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

3.1. Regisztráció. A regisztráció során az Érintettnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

- név

- e-mail cím

- jelszó

- telefonszám

- szállítási cím

- számlázási adatok

3.2. Technikai adatok

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az Érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá. 

3.3. Cookie

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a Szolgáltató a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a cookie-kat csak egyes al-oldalak látogatása esetén küldjük el a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott al-oldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem.

Az így elküldött cookie-k felhasználása a következő: A külső szolgáltatók, közöttük a Google, ezen cookie-k segítségével tárolják, ha az Érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg az Érintett részére külső szolgáltatók – közöttük a Google – partnereinek internetes webhelyein. Az Érintett a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti az Érintett számára, hogy a Network Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.) 

A letiltást követően a számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a Szolgáltatótól. 

Alkalmazott cookie-k

– a látogatói statisztikához (Google Analytics), 
– átmeneti (session) cookie,
– bejelentkezéshez szükséges cookie.

Külső szerverek segítik a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani az Érintett részére.

Elérhetőségük: www.google.com/analytics

Amennyiben az Érintett nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben

- hogyan lehet letiltani a cookie-kat,

- hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy

- hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

- hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

3.4. Online rendeléssel kapcsolatos általános adatkezelés

A weboldalon lehetőség van regisztráció nélküli vásárlásra is. Az ilyen esetben kötelezően megadandó adatok:

- név

- email cím

- telefonszám

- szállítási cím

- számlázási adatok

4. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA, CÉLJA ÉS MÓDJA

4.1. Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az Weboldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást az Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4.2. Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, házhoz szállítása, számlázás lehetővé tétele, kapcsolattartás és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében

4.3. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, az Érintett jogainak védelme.

4.4. A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

4.5.Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Érintett e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt az Érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

5.1. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak kérelemre történő törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat kérelemre történő törléséig tart. A regisztráció Érintett általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

5.2. A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

5.3. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. AZ ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATTOVÁBBÍTÁS, ADATFELDOLGOZÁS

6.1. Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

6.2. Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. 

6.3. A Barion  Smart Gatewayen keresztüli fizetési mód választása esetén a Barion Smart Gateway pénzügyi közvetítő rendszer (Barion Payment Zrt., székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány1., l. épület, 5. emelet 5.) kezeli a személyes adatokat. A Barion Smart Gatewayen keresztüli fizetési mód választása esetén a vásárló neve, a fizetés összege, dátum, időpont a Barion Smart Gateway pénzügyi közvetítő rendszer felé kerül továbbításra.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév

Cím

Tevékenység

Unas Online Kft.

9400 Sopron, Kőszegi út 14.

tárhely szolgáltatás

KBOSS.hu Kft.

1031 Budapest, Záhony utca 7/C

felhőalapú számlázó szolgáltatás

Foxpost Zrt.

3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.

futárszolgálati tevékenység

GLS Hungary Kft.

2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

futárszolgálati tevékenység

UPS Magyarország Kft.

2220 Vecsés, Lőrinci utca 154.

futárszolgálati tevékenység

Donert Eszter EV.

2094 Nagykovácsi, Irinyi utca 4.

számviteli tevékenység

 

6.4. Termékek kiszállítása esetén a címzett neve, email címe, telefonszáma, címe, a rendelés értéke az alábbi címzettek felé kerül továbbításra:

- Foxpost Zrt. (székhely: 3300 Eger, Pacsirta utca 35/A.) vagy

GLS Hungary Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.) vagy

- UPS Magyarország Kft. (székhely: 2220 Vecsés, Lőrinci utca 154.)

 

6.5. Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait nyomon követhető módon és a jogszabályoknak megfelelően kezeli. A fentieken túl a személyes adatokat harmadik személyeknek csak és kizárólag az Érintett hozzájárulása esetén továbbítjuk, és csak hatósági megkeresések esetén adjuk ki.

7. ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

7.1. Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon.

7.2. Szolgáltató az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

A Szolgáltató – ha belső adatvédelmi felelőssel rendelkezik, a belső adatvédelmi felelős útján – az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az Érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel Érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. 

7.3. Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Levelezési cím: Várdai Ernő Béláné EV. 2040 Budaörs, Vak Bottyán utca 2.
Telefonszám: +36 30 922 4409
Ügyfélszolgálat: info@lulush.hu

Az Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

7.4. Az Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Érintett a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

7.5. Az Érintett kérheti továbbá, adatainak zárolását. A Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha a Szolgáltató az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

7.6. Az Érintett az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

- Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. www.naih.hu) fordulhat vagy

 - Bíróság előtt érvényesítheti jogait.

7.7. Amennyiben az Érintett szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Érintettel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

8.1. Szolgáltató rendszere az Érintettek aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

8.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

8.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

8.4.Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek Honlap felületén történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a z Érintettnek a Honlap további használatához el kell fogadnia a módosításokat, a Szolgáltató által, a Honlapon biztosított módon.

 

Jelen Adatkezelési tájékoztató az oldal elején található "Nyomtatás" ikon használatával tölthető le PDF formátumban.